Skip navigation

Huishoudhulp - poetsdienst - strijkcentrale...

met dienstencheques !

Dienstenchequesbedrijf Uw Helpende Hand Oostkamp - Brugge

Ik heb interesse, wat moet ik doen?

Poetsdienst/huishoudhulp, hoe werkt het?

Dienstenchequesbedrijf Uw Helpende Hand Oostkamp - Brugge

U hebt de stap genomen om een poetshulp in huis te nemen ... dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Contacteer ons vrijblijvend met uw voorkeurdag en het aantal uren waarop u graag beroep had gedaan op onze diensten.

Er wordt bij voorkeur gewerkt in blokken van 4 uur(wekelijks/ tweewekelijks).

Uw aanvraag tot poetshulp kan u telefonisch doen, via fax of per E-mail.

Wanneer u echter nog niet over dienstencheques beschikt, dan kan er alvast een gebruikersnummer aangevraagd worden bij Sodexho via deze link: www.dienstencheques-rva.be

Een dienstencheque kost € 9.00 per uur, dat na het fiscaal voordeel nog amper € 6.30 per uur !

Intussen bekijken we wat er mogelijk is in het huidige personeelsbestand, rekening houdend met uw gestelde voorkeuren. Indien er mogelijkheden zijn die niet 100 % uw voorkeur hebben, zullen we u, totaal vrijblijvend, een ander voorstel doen, zodoende dat we u op een zo kort mogelijk tijd kunnen helpen.

Op het ogenblik dat we samen tot een oplossing zijn gekomen, kan de poetshulp van start gaan op het overeengekomen tijdstip. U geeft aan de poetshulp één dienstencheque per uur prestatie.

Algemeen huisreglement Huishoudhulpen

Als klant maakt u gebruik van een huishoudhulp werkzaam bij Uw Helpende Hand BVBA. Om de continuïteit te garanderen is het noodzakelijk dat een aantal huisregels in acht moeten genomen worden.

 1. De hulp wordt geleverd in het kader van de dienstencheques. Gelieve erop toe te zien dat u steeds in het bezit bent van uw cheques of indien u met elektronische dienstencheques werkt u ervoor zorgt dat er voldoende cheques in portefeuille zijn. Indien de verschuldigde dienstencheques niet tijdig in ons bezit zijn, behouden we ons het recht om u hiervoor een factuur te zenden à € 21 per uur prestatie vermeerderd met € 7 administratiekosten. Onze voorkeur gaat uit naar papieren dienstencheques.
 2. Onze huishoudhulpen hebben allen contracten van onbepaalde duur volgens een bepaald uurrooster. Wanneer de huishoudhulp niet hoeft langs te komen, moet ten minste 5 werkdagen vooraf het kantoor verwittigd worden op het nummer 050/54.72.40 ! Bij niet tijdige verwittiging zou dit voor uw poetshulp acuut loonverlies betekenen, die onherroepelijk zal aangerekend worden aan € 21 per uur vermeerderd met € 7 administratiekosten. Hiervoor zal u een factuur toegestuurd worden. Het is aldus zeer belangrijk om het kantoor TIJDIG te verwittigen. Bij herhaling behouden we ons het recht om de poetshulp onmiddellijk stop te zetten.
 3. Bij ziekte van onze medewerker, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door het kantoor. Indien gewenst kunnen we dan eventueel in vervanging voorzien in dezelfde week waarin ons personeelslid afwezig is.
 4. Onze huishoudhulpen zijn verzekerd voor arbeidsongevallen bij AG Insurance onder polisnummer 97138328 zowel op het werk, alsook de weg van en naar het werk. U moet dus geen eigen verzekering afsluiten.
 5. Tevens zijn we verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid bij AG Insurance onder polisnummer 99534211. Onze huishoudhulpen zijn aldus verzekerd voor eventuele schade door hen aangericht. Er moet echter met een aantal voorwaarden rekening worden gehouden. De vrijstelling van € 250 is ten allen tijde ten laste van de klant. Onder geen enkel beding zal BVBA Uw Helpende Hand tussenkomen in deze vrijstelling, alsook zal BVBA Uw Helpende Hand niet tussenkomen in eventueel andere vergoedingen om de geleden schade te vereffenen. Tevens zijn we niet verantwoordelijk voor elke beslissing omtrent de aanvaarding door onze verzekeringsmaatschappij.
 6. Gelieve steeds goede afspraken te maken om zoveel mogelijk problemen te vermijden.
  • bv. Mag de poetshulp uw privé-bureel nooit poetsen ... zeg dit dan vooraf !
  • bv. Hebt u een delicate vloer die met een speciaal produkt moet gepoetst worden ... zeg dit dan vooraf.
 7. Onze klanten moeten steeds handschoenen voorzien, alsook een schort indien de kledij van onze poetshulpen bevuild kunnen worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. (bv. tijdens het koken, ..) Tevens mogen géén werken worden uitgevoerd met gevaarlijke bijtende produkten. (bv. amoniak, tinner, white-sprite,...). Onze poetshulpen zullen ten allen tijde dergelijke werken weigeren.
 8. Onze huishoudhulpen mogen enkel privé-vertrekken schoonmaken. Respecteer dit ... als we vaststellen dat er vertrekken gepoetst worden die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, dan zal de poetshulp onmiddellijk stopgezet worden.
 9. Onze medewerkers zullen u zelf inlichten van hun verlof. In geval van vervanging kunt u ons kantoor contacteren op het nummer 050/54.72.40.
 10. De poetshulpen mogen enkel huishoudelijke taken uitvoeren en dit op een beperkte hoogte van max. 3 treden op een veilig trapladdertje. Ze mogen geen tuinonderhoud doen, ook schilderen en behangen zijn geen taken die behoren tot hun takenpakket. Ze mogen echter wel strijkwerk leveren, alsook een boodschap doen.

In geval van vragen omtrent ons huishoudelijk reglement kunt u ons steeds contacteren op het vertrouwde telefoonnummer.

Met vriendelijke groeten, De Directie

Strijken, hoe werkt het?

 • U brengt uw gewassen, te strijken kledij binnen in één van onze vijf strijkateljee's.
 • Dit doet u in uw eigen mand dat door ons zal gelabeld worden met uw naam en adres. Vervolgens maken we een afspraak wanneer deze zal klaar zijn, meestal 48 uur later.
 • U hebt de keuze tussen hemden/broeken op kapstok of gevouwen. Dit kan door uw eigen kleerhangers mee te brengen of kapstokken van ons te gebruiken die dan op regelmatige basis moeten terug bezorgd worden.
 • We werken met effectieve strijkminuten, dit wil zeggen dat de tijd die door de strijksters aan uw strijk werd gewerkt aan u wordt aangerekend. Dit systeem is minstens 10 tot 15 % goedkoper dan de meest gebruikte puntensystemen.
  Voor sommige puntensystemen kan het verschil zelfs oplopen tot meer dan 30 %.
 • Eén dienstencheque staat gelijk met 60 strijkminuten, of één uur prestatie.
 • Bij het afhalen van uw strijk krijgt u een ticket met alle nodige informatie, zoals de gepresteerde minuten, door wie uw strijk werd gestreken, aantal betaalde minuten, ...

U kan ook gebruik maken van onze ophaling.

Indien U van deze service gebruik wenst te maken, zal een ophaalkaart van € 50 VOORAF moeten aangekocht worden ! Een ophaalkaart staat gelijk met 10 ophaalbeurten (heen-en terug). Een ophaalkaart kan aangekocht worden bij de chauffeur of indien U de chauffeur niet ziet, in één van onze strijkateljee's.

Dit kan ofwel:
» via een vaste ophaaldag waardoor we wekelijks langskomen
» door ons één werkdag vooraf te contacteren voor ophaling de volgende werkdag.
» ophaling kan ook op kantoor.

Wanneer u echter nog niet over dienstencheques beschikt, kan alvast een gebruikersnummer aangevraagd worden bij Sodexho via deze link: www.dienstencheques-rva.be

Contacteer ons nu voor meer info of een afspraak >>>

 

Info over dienstencheques en hoe ze aan te vragen vindt u op de website van de RVA www.dienstencheques-rva.be

Dienstenchequesbedrijf Uw Helpende Hand Oostkamp - Brugge

Dienstenchequesbedrijf Uw Helpende Hand Oostkamp - Brugge

Dienstenchequesbedrijf Uw Helpende Hand Oostkamp - Brugge

Uw Helpende Hand strijkatelier Oostkamp